Επηρεάζει τελικά το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ την πορεία του S&P500??

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμο μόνο για τα gold μέλη.